PanaszkodjaFőnöknek.hu

Panaszkodj a főnöknek! Panaszbenyújtás


Kedves

Panaszkezelési folyamat ismertetése

Kérünk, hogy az alábbiakat figyelmesen olvasd el és a dokumentum végén található digitális aláírási megoldással, írd alá.

Alulírott, , a jelen nyilatkozat elfogadásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a PanaszkodjaFőnöknek.hu - WebshopCompany LTD. UK közreműködésével, egyben pedig a WebshopCompany Kft (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) képviseletével létrejött fogyasztói érdekérvényesítő közösség és kereskedelmi elemző rendszer üzemeltetése céljából, továbbítsa és feldolgozza azokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontja szerinti személyes adataimat és az Infotv. 3. § 3. pontja szerinti különleges adataimat, amelyeket az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK rendelkezésére bocsátok. Az ADHOC.SUPPORT érdekérvényesítő közösséget a WebshopCompany LTD. UK (cégszám: 08595221) Angliában és Walesben bejegyzett és bejegyzett székhelye: 1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square, London, WC2N 5BW, Egyesült Királyság székhelyű vállalat megbízásából a magyarországon bejegyzett WebshopCopmpany Kft (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) képviseli.

SZEMÉLYES ADATOK

Panaszkodj a Főnöknek ügyfélazonosító:

Panaszos neve:

Email cím:

Telefonszám:

Irányítószám:

Település:

Megye:  

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:  

Épület:  

Lépcsőház:  

Emelet:  

Ajtó:  

 

 

A PANASZOLT VÁLLALKOZÁS ADATAI

Kinek a nevében panaszkodsz a főnöknek:  

Meghatalmazást, ha nem a saját nevemben járok el:  

Panaszkategória:  

Problémakategória:  

Panasszal érintett vállalkozás jellege:  

Az érintett vállalkozás vagy közszolgáltató neve:  

Ország:  

Irányítószám:  

Megye:

Település:  

Közterület jellege:  

Közterület neve:  

Házszám:  

Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:  

A panasszal érintett üzlet címe megegyezik a fenti címmel?:

Ha nem:

Ország:

Irányítószám:

Megye:  

Település:

Közterület jellege:  

Közterület neve:

Házszám:  

Épület:

Lépcsőház:  

Emelet:  

Ajtó:  

 

A panasszal érintett esemény időpontja:  

Panasz leírása:  

Az alábbi megoldást tartanám méltányosnak a panasz rendezésre:  

Panaszomhoz az alábbiakat kívánom csatolni:  

Csatolmányok:  

Dokumentum(ok):  

Fénykép(ek):  

Adatvédelmi nyilatkozat:  

 

Alulírott, , büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy valós, hiteles és törvényes forrásból származó adatokat osztottam meg az Panaszkodj a főnöknek .hu -  ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK csapatával és általa harmadik személyekkel. Ezen adatok benyújtása, személyes érdekeim, vagy a közösségi érdekérvényesítés során, velem egyeztetett, vagy általam máshol benyújtott formában is felhasználását engedélyezem a fentiekben megjelölt módon. 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Aláírta: Kóczián Géza (a WebshopCompany Kft képviseletében)
Aláírva: 2023.07.15.


Aláírási Tanúsítvány
Dokumentum neve: Panaszkodj a főnöknek! Panaszbenyújtás
lock iconEgyedi Dokumentumazonosító: 066dd9a361cd8e817ee994a25b9ce3c96aa8675d
Időbélyeg Audit
2022.12.01. 13:40 CESTPanaszkodj a főnöknek! Panaszbenyújtás Feltöltötte: Kóczián Géza (a WebshopCompany Kft képviseletében) - geza.koczian@webshopcompany.uk IP: 86.12.241.184